МАРТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)"ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2014 – 2015; 2015 – 2019; 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • ПК за връзки с гражданското общество (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: