ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
(от ноември 2019 г. до май 2021 г.) 

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 08.08.1962 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Криводол

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (доктор по математика)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС (освободен с Решение № 316 от 10.06.2021 г.):

  • Комисия по финанси и бюджет (Член)
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки първи четвъртък от месеца от 17.00 ч., Клуб на ул. "Цар Асен" № 62