ЛОРИТА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

Общински съветник от МК "ГЕРБ (СДС)"
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Опазване на околната среда и устойчиво развитие – магистър;
  • Международни икономически отношения – магистър;
  • Инженер-механик – магистър

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2007 – 2011; 2011 – 2015; 2015 – 2019; 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

След записване на тел. 0884 800 549:

  • Кабинет на съветника – всяка сряда преди сесия, 12:00 – 13:00 ч.;
  • Район "Искър", зала 301 – всяка първа сряда от месеца, 14:00 – 16:00 ч.;
  • Клуб на ПП ГЕРБ – район "Искър", ж.к. "Дружба 2", трафопост срещу бл. 251 – всеки втори вторник от месеца, 18:00 – 19:00 ч.