ЛОРИТА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

Общински съветник и заместник-председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 06.09.1959 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Долна Митрополия


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Опазване на околната среда и устойчиво развитие - магистър;
  • Международни икономически отношения - магистър;
  • Инженер-механик - магистър
     

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2007 - 2011; 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Председател)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Заместник-председател)

 
ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

След записване на тел. 0884 800 549:

  • Кабинет на съветника - всяка сряда преди сесия, 12:00 - 13:00 ч.;
  • Район Искър, зала 301 - всяка първа сряда от месеца, 14:00 - 16:00 ч.;
  • Клуб на ПП ГЕРБ - район "Искър", ж.к. "Дружба 2", трафопост срещу бл. 251 - всеки втори вторник от месеца, 18:00 - 19:00 ч.