Лорита Георгиева Радева

Родена на 06.09.1959 г. в град Долна Митрополия.

Висшето си образование завършва в Белоруски Политехнически институт в гр. Минск, Беларус със специалност инженер-механик. Магистър по икономика от УНСС - София, специалност "Международни икономически отношения". Магистър - еколог от ХТМУ– София, специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" - Европейски магистърски курс (2010-2011 г.). Сертификат за обучение по „Практически проблеми на процедурите за обществени поръчки”, 2010 г.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;

Заместник-председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Приемно време
Всяка сряда преди сесия от 12.00 до 13.00 часа в кабинет на съветника. Всяка първа и трета сряда на месеца от 14.00 до 16.30 часа в район "Искър", стая 301. Всеки втори и четвърти вторник на месеца от 18.00 до 19.00 часа в клуб на ПП ГЕРБ - район "Искър", ж.к. "Дружба" 2, трафопост срещу бл. 251.
След предварително записване на тел.: 0884 800 549