КАЛОЯН ДРАГОМИРОВ ПАРГОВ

Общински съветник и председател на ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.07.1977 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Пловдив

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Международни отношения, европейска интеграция)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2007-2011; 2011-2015; 2015-2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Заместник-председател)
  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)