Иво Николаев Божков

Роден е на 26.04.1982 г. в гр. София.
Висше образование със специалност "Политология".

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на: постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.