ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.03.1970 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Балчик

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Председател)
  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всяка втора и четвърта сряда на месеца; 12:00 - 14:00 часа