ИВАН МИТЬОВ ВИДЕЛОВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Национална сигурност и отбрана)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Председател)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • ПК, съгласно Закона за противодействие на корупцията (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всяка първа сряда на месеца от 13:00 до 15:00 часа,
на адрес: ул. "Леге" № 10, ет. 4