ИВАН ЯНЧОВ ТАКОВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Финанси
  • Публична администрация

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 – 2015; 2017 – 2019; 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по транспорт и пътна безопасност (Председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Заместник-председател)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: