ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

Общински съветник от "СИНЯ СОФИЯ"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
  • ПК по обществен ред и сигурност (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: