ИВАН МАКСИМОВ ПЕШЕВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
ОБРАЗОВАНИЕ:


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Заместник-председател)
  • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: