ИВАН НИКОЛАЕВ МЕЧКОВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 20.11.1959 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Лясковец

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011-2015; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
  • Комисия по обществен ред и сигурност (Заместник-председател)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки втори петък от месеца, 10.00 - 12.00 ч., ул. "Леге" № 10, ет. 5