ИВАН МИТЬОВ ВИДЕЛОВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.12.1977 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Национална сигурност, магистър)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Заместник-председател)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всека първа сряда от месеца, 13.00 - 15.00 ч., ул. "Леге" № 10, ет. 4