ИВАН МАКСИМОВ ПЕШЕВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 04.02.1986 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия за децата, младежта и спорта (Заместник-председател)
  • Комисия по обществен ред и сигурност (Член)
  • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки първи понеделник от месеца от 15.00 до 17.00 ч.;
кв. "Гео Милев", ул. "Галилео Галилей" № 17, бл. 251