ИВАН МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ

Независим общински съветник


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК съгласно Закона за противодействие на корупцията (Заместник-председател)
  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)
  • ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: