ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОПАРАНОВ

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)"ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)

  • Магистър по Право

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • ПК по обществен ред и сигурност (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: