УДОСТОЕНИ СЪС ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА"
(1993 – 2023 г.)

 

 • проф. Марин Петров Големинов, 1993 г.

 • Шломо Лахат, кмет на Тел Авив – Яфо, 1993 г.

 • арх. Кирил Благовестов Бочков, Решение № 16 по Протокол № 4 от 1990 г.

 • Видин Даскалов, Решение № 6 по Протокол № 8 от 1990 г.

 • Спас Христов Манов, Решение № 9 по Протокол № 12 от 1990 г.

 • Шуламит Шамир, Решение № 17 по Протокол № 10 от 1991 г.

 • Драган Димитров Тенев, Решение № 1 по Протокол № 34 от 1993 г.

 • Димитър Пенев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Красимир Борисов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Борислав Михайлов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Емил Кременлиев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Трифон Иванов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Цанко Цветанов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Петър Хубчев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Златко Янков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Емил Костадинов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Йордан Лечков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Христо Стоичков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Наско Сираков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Даниел Боримиров, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Пламен Николов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Ивайло Йорданов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Бончо Генчев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Николай Илиев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Илиян Киряков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Петър Михтарски, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Петър Александров, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Георги Георгиев, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Велко Йотов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Красимир Балъков, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Ивайло Андонов, Решение № 6 по Протокол № 50 от 1994 г.

 • Георги Христов Куфов, Решение № 1 по Протокол № 74 от 1995 г.

 • Анна Томова-Синтова, Решение № 1 по Протокол № 15 от 1996 г.

 • Валентин Йорданов Димитров, Решение № 2 по Протокол № 15 от 1996 г.

 • Хорхе Фуентес, посланик на кралство Испания, Решение № 1 по Протокол № 20 от 1996 г.

 • Лука Гълъбов, Решение № 61 по Протокол № 98 от 1997 г.

 • проф. д-р. Хервиг Хаазе, президент на Камарата на депутатите в Берлин, Решение № 2 по Протокол № 49 от 1998 г.

 • Александър Хаджийски, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Александър Стамболийски, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Андреас Енгибаров, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Анна Янева, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Виолета Милевска, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Валентин Пеев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Георги Хубенов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Георги Василев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Димитър Момчилов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Иван Таушанов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Илчо Савов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Кирил Ранев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Красимир Арсов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Кристиян Каршълъков, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Лилия Радева, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Любомир Младенов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Николай Александров, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Петър Станков, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Росица Митанова, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Румяна Сидерова, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Светлозар Филипов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Симеон Симеонов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Стефан Василев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Тодор Модев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Тошко Добрев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Венцеслав Николов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Емилия Стамболова, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • ген. Емил Танев, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Надежда Манасиева, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Теменужка Радева, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Юлия Ненкова, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Пламен Карталов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Антоан Николов, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Стефан Софиянски, Решение № 1 по Протокол № 53 от 1999 г.

 • Димитър Ганев, Решение № 1 по Протокол № 54 от 1999

 • Венелин (Вили) Христов Цанков, Решение № 47 по Протокол № 58 от 1999 г.

 • Коста Цонев, Решение № 47 по Протокол № 58 от 1999 г.

 • Герти Мецгер, Решение № 18 по Протокол № 61 от 1999 г.

 • д-р Димитър Рангелов, Решение № 5 по Протокол № 1 от 1999 г.

 • Ангел Ахрянов, Решение № 5 по Протокол № 1 от 1999 г.

 • Красимир Пандев, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Николай Николов, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Симон Спасов, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Лилия Должева, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Бойко Маринков, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Мичо Райковски, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • капитан инж. Антон Богданов, Решение № 1 по Протокол № 13 от 2000 г.

 • ст. сержант Николай Колев, Решение № 1 по Протокол № 13 от 2000 г.

 • Евгени Бакърджиев, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Вилхелм Краус, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Георги Иванов Цонков, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • д-р Борис Александров, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Любомир Дамянов, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Деляна Сеченска, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Иван Ковачев, Решение № 1 по Протокол № 15 от 2000 г.

 • Румяна Нейкова, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Петър Мерков, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Серафим Бързаков, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Георги Марков, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Алан Цагаев, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Йордан Йовчев, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Иван Иванов, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Севдалин Минчев, Решение № 2 по Протокол № 17 от 2000 г.

 • Мария Харбова, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Петър Джорински, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Никола Даскалов, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Васил Лечев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Тодор Влаев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Николай Гацев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Александър Пиндиков, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Величка Рангелова, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Георги Георев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Александър Коев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Цветанка Лалова, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Гинка Чавдарова, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Людмил Миланов, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Николай Яръмлъков, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Емил Удрев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Мирослав Дачев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Стойко Пеев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Величка Халилова, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Найден Манов, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Ивайло Денчев, Решение № 3 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • Пеню Вълчанов, Решение № 1 по Протокол № 23 от 2001 г.

 • Нидал Ал Хадид, кмет на Аман, Решение № 2 по Протокол № 28 от 2001 г.

 • арх. Павел Николов, Решение № 1 по Протокол № 39 от 2002 г.

 • Добромир Александров Добринов, Решение № 1 по Протокол № 34 от 2002 г.

 • Петър Митанов, Решение № 1 по Протокол № 39 от 2002 г.

 • Емил Янев, Решение № 1 по Протокол № 41 от 2002 г.

 • Пламен Джуров, Решение № 1 по Протокол № 41 от 2002 г.

 • доц. д-р п. н. Петър Киров, Решение № 1 по Протокол № 41 от 2002 г.

 • арх. Спиридон Александров Ганев, Решение № 2 по Протокол № 49 от 2003 г.

 • Елка Симова, Решение № 2 по Протокол № 52 от 2003 г.

 • Марийка Попова, Решение № 2 по Протокол № 52 от 2003 г.

 • Стефанка Недева-Балева, Решение № 2 по Протокол № 52 от 2003 г.

 • Мариана Георгиева-Атанасова, Решение № 2 по Протокол № 52 от 2003 г.

 • Поликсена Момчилова, Решение № 2 по Протокол № 52 от 2003 г.

 • Аглая Конова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Александър Коев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Анета Григорова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Асен Дюлгеров, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Асен Пейнерджиев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Богдан Стефанов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Борислав Илиев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Борислав Борисов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Валентин Котов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Веселина Любенова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Вили Лилков, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Георги Белчев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Георги Ненков, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Даниела Дакова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Евтим Евтимов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Елена Селановска, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Емил Додов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Златина Карова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Иван Георгиев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Иван Гърнев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Ина Станчева, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Йордан Велинов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Катя Димитрова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Костадин Косев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Кирил Стефанов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Лилия Маутнер, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Лиляна Елицина, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Лиляна Чилева, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Кирил Михайлов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Иван Гечев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Маргарита Червенкова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Мими Рецкова, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Михаил Виденов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Нисим Гершон, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Никола Раднев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Огнян Атанасов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Огнян Симеонов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Петър Величков, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Росен Карадимов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Росен Малинов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Стоян Александров, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Стефан Фурнаджиев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Сталин Генадиев, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Светозар Стоянов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Христофор Христов, Решение № 2 по Протокол № 59 от 2003 г.

 • Сава Иванов Гроздев, Решение № 1 по Протокол № 5 от 2003 г.

 • ст. н.с. д-р Юлия Миньова Балтова, Решение № 48 по Протокол № 60 от 2003 г.

 • Иван Иконописов, Решение № 1 по Протокол № 10 от 2004 г.

 • Доси Петров Досев, Решение № 80 по Протокол № 18 от 2004 г.

 • Борис Георгиев, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Елеонора Кежова, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Жанета Илиева, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Кристина Рангелова, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Зорница Маринова, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Галина Танчева, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Владислава Танчева, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • Ивет Лалова, Решение № 299 по Протокол № 26 от 2004 г.

 • арх. Стефан Николов, Решение № 373 по Протокол № 30 от 2004 г.

 • инж. Христо Петрунов, Решение № 374 по Протокол № 30 от 2004 г.

 • Кирил Лозанов Ивков, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Цветан Веселинов Димитров, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Таня Гогова Айшинова, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Славчо Христов Бояджиев, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Владимир Феодорович Прохоров, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Ваня Атанасова Гешева, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Александър Димитров Костов, Решение № 517 по Протокол № 34 от 2004 г.

 • Илия Любомиров Попов, Решение № 406 по Протокол № 49 от 2005 г.

 • арх. Георги Станоев, Решение № 684 по Протокол № 62 от 2005 г.

 • Николай Йосифов Петров, Решение № 97 по Протокол № 69 от 2006 г.

 • Борис Китанов, Решение № 783 по Протокол № 89 от 2006 г.

 • Никола Петров – „Мистер Корли“, Решение № 97 по Протокол № 69 от 2006 г.

 • Петър Василев, Решение № 1004 по Протокол № 120 от 2007 г.

 • Димчо Йорданов Бъчваров, Решение № 30 по Протокол № 96 от 2007 г.

 • Петко Димитров Иванов, Решение № 460 по Протокол № 109 от 2007 г.

 • Ивайло Петров Недялков, Решение № 460 по Протокол № 109 от 2007 г.

 • Владимир Янакиев Кисьов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Амелия Веселинова Личева, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Антон Кутев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Асен Златев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Атанас Медникаров, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Атанас Кундурджиев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Атанас Тасев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Бисер Бончев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Борис Цветков, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Борислав Бориславов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Владимир Каролев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Данаил Кирилов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Жельо Бойчев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Иван Нейков, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Иван Николов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Кирил Топалов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Кирил Арсов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Константин Тилев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Кръстю Тихчев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Любомир Стоичков, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Милан Миланов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Милена Стефанова, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Нели Манова, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Николай Желев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Орлин Иванов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Петко Горанов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Петър Атанасов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Пламен Илиев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Радослав Кацаров, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Радослав Тошев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Румяна Ангелова, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Светлин Лисичков, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Славчо Шалев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Стефан Христов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Стефан Иванов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Станимир Зашев, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Стоян Чакъров, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Стоян Стоянов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Таня Митова, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Христо Кожухаров, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Христо Попов, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Цветанка Георгиева, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Юлия Цинзова, Решение № 871 по Протокол № 117 от 2007 г.

 • Евтим Димитров Евтимов, Решение № 293 по Протокол № 13 от 2008 г.

 • Софийски духов оркестър, Решение № 542 по Протокол № 95 от 2011 г.

 • Ренета Камберова, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Михаела Маевска, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Цветелина Найденова, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Елена Тодорова, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Христина Тодорова, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Катрин Велкова, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • Силвия Митева, националeн отбор на България по художествена гимнастика, Решение № 639 по Протокол № 98 от 2011 г.

 • инж. Венсан Русло, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • инж. Кирил Зайков, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • инж. Ертан Япътжъ, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • инж. Валентин Тодоров, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • арх. Красен Андреев, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • Mузикантите от Камерен ансамбъл „Софийски солисти”, Решение № 477 по Протокол № 22 от 2012 г.

 • Александър Георгиев Александров, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Любомир Калинов Велинов, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Румен Евгениев Борисов, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Ясен Божидаров Цветков, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Димитър Георгиев Димитров, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Благой Любенов Тошев, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Володя Миронов Янков, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Станил Йорданов Ереев, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Илка Михайлова Савова, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Ирина Славчова Вълчовска, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Юлиан Младенов Веселинов, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Евгени Благоев Тошев, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Бойка Жечкова Пейчева, Решение № 584 по Протокол № 29 от 2012 г.

 • Софийска филхармония, Решение № 515 по Протокол № 46 от 2013 г.

 • проф. Людмила Василиевна Горина, Решение № 604 по Протокол № 51 от 2013 г.

 • проф. Иван Николов Никифоров, Решение № 550 по Протокол № 66 от 2014 г.

 • проф. Атанас Димитров Ковачев, Решение № 550 по Протокол № 66 от 2014 г.

 • Нонка Дечева Матова, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Илиана Райчева Сиракова, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Елисавета Иванова Първанова, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Станчо Радев Димитров, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Георги Драгомиров Стоичков, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Васил Парушев Парушев, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Стефан Атанасов Аладжов, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Димитър Цанков Войнов, Решение № 611 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Кръстан Цветанов Александров, Решение № 617 по Протокол № 67 от 2014 г.

 • Симеон Цветков Симов, секретар на Съвет по безопасност на движението на децата в София и ръководител на Детски център "Весел столичен светофар", Решение № 596 по Протокол № 86 от 2015 г.

 • инж. Светослав Апостолов Глосов, Решение № 86 по Протокол № 5 от 2015 г.

 • Струнен квартет "Димов", Решение № 307 по Протокол № 12 от 2016 г.

 • Поли Пламенова Генова, Решение № 633 по Протокол № 19 от 2016 г.

 • Вельо Стоянов Горанов, Решение № 672 по Протокол № 21 от 2016 г.

 • Женски хор „Христина Морфова“, Решение № 772 по Протокол № 24 от 2016 г.

 • Н. Пр. Томас ван Оорсхот - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия, Решение № 604 по Протокол № 38 от 2017 г.

 • Балет „Арабеск”, Решение № 605 по Протокол № 38 от 2017 г.

 • Рок-група „Щурците”, Решение № 607 по Протокол № 38 от 2017 г.

 • Темиртай Избастин - посланик на Република Казахстан, Решение № 610 по Протокол № 38 от 2017 г.

 • Национална спортна академия „Васил Левски“, Решение № 711 по Протокол № 42 от 2017 г.

 • Фолклорен танцов ансамбъл „ЖАР” при НЧ „Д-р Петър Берон 1926”, Решение № 435 по Протокол № 56 от 2018 г.

 • проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Решение № 436 по Протокол № 56 от 2018 г.

 • Камерен вокален ансамбъл „Св. Йоан Кукузел - Ангелогласния“Решение № 503 по Протокол № 57 от 2018 г.

 • Държавен музикален театър - СофияРешение № 504 по Протокол № 57 от 2018 г.

 • Хор на Софийските момчета при НЧ “Цар Борис Трети – 1928“, Решение № 629 по Протокол № 59 от 2018 г.

 • Трифон Павлов – председател на гражданско сдружение „Епископ Йосип Ю. Щросмайер“, Решение № 630 по Протокол № 59 от 2018 г.

 • доц. д-р Михаил Груев - историк,  Решение № 185 по Протокол № 74 от 2019 г.

 • доц. д-р Георги Николов - историк,  Решение № 187 по Протокол № 74 от 2019 г.

 • Аделина Костадинова Филева – директор на Софийската градска художествена галерия, Решение № 338 по Протокол № 76 от 2019 г.

 • Юли Александров Дамянов – диригент на Софийския духов оркестър, Решение № 410 по Протокол № 78 от 2019 г.

 • Н. Пр. Ерик Льобедел – Посланик на република Франция в България, Решение № 500 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • Енцио Ветцел – директор на Гьоте институт - България, Решение № 501 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс – извънреден и пълномощен посланик на Обединено кралство Великобритания в Република България, Решение № 615 по Протокол № 80 от 2019 г.

 • Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България, Решение № 616 по Протокол № 80 от 2019 г.

 • Христо Димитров – основател и продуцент на НФА "Българе",  Решение № 675 по Протокол № 82 от 2019 г.

 • Народно читалище „Георги Сава Раковски - 1925“ (по повод 95 години от основаването му), Решение № 588 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • Университет за национално и световно стопанство – УНСС (по повод 100-годишния юбилей от основаването му), Решение № 589 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието – София-град, Решение № 590 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (по повод 100-годишния й юбилей), Решение № 594 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • Н. Пр. г-жа Беа тен Тъшер – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, Решение № 600 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • инж. Веска Георгиева (посмъртно) – директор на Столичния инспекторат от м. март 2008 г. до м. юли 2021 г., Решение № 283 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.

 • Марияна Арсенова – директор на Държавен музикален и балетен център – София, Решение № 535 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г.

 • Народно читалище „Д-р Петър Берон - 1926“, Решение № 38 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г.

 • Анджела Родел – преводач, преподавател, музикант и етномузиколог, Решение № 590 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г.

 • Мари Врина-Николов – българист и преводач на художествена литература, Решение № 770 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г.