ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.05.1986 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 • Магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010-та г.
 • Специализация по Международно търговско право –  магистратура в King’s College London през 2012-та г.
 • Доктор по Търговско право от 2019-та г.
   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • Адвокат в Софийската адвокатска колегия.
 • Главен асистент по Търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Защитава дисертация на тема: „Залог на търговско предприятие“ в Софийския университет, въз основа на която издава книгата „Залогът на търговско предприятие“ през 2021-ва г.
 • Съавтор е в международни изследвания, публикувани от престижни чуждестранни и български издателства.
   

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • Председател на Комисия по финанси от 2019 до септември 2021 г.
 • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)

   

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Столична община, ул.  "Московска" № 33, Кабинет на общинския съветник
всеки първи и трети вторник от месеца; 11:30 – 13:00 ч.

e-mail: georgi.georgiev@sofia.bg