ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ (СДС)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
​​


ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010 г.
  • Специализация по Международно търговско право –  магистратура в King’s College London през 2012 г.
  • Доктор по Търговско право от 2019 г.

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023 (председател на СОС от 23.09.2021 г.); 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Заместник-председател)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)
  • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: