ЕНЬО ЕНЕВ САВОВ

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Доктор / Магистър по Право

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК за децата, младежта и спорта (Заместник-председател)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: