СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРАВНА КЛИНИКА“

(с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие)

 

Столична община стартира социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие), след спечелен конкурс от Фондация „Асоциация Анимус“, която осигурява правна защита и подкрепа, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, представителство и социална закрила на пострадали от домашно насилие.

Социалната услуга се финансира от Столична община и се предоставя безплатно на нуждаещите се. Идеята е пострадалите от домашно насилие да получат навременна и компетентна юридическа помощ.


Услугите включват:

  1. Юридическо консултиране;
  2. Процесуално представителство по Закона за защита от домашно насилие;
  3. Психологическо консултиране;
  4. Информиране по социални въпроси.


Всеки, който желае, може да се свърже с Правната клиника:

  • чрез Контактния център на Столична община на телефони: 0700 17310 и (02) 93 77 303 – денонощно;
  • чрез Фондация „Асоциация Анимус“ на телефони:
    • (02) 983 52 05;  (02) 983 53 05;  0878 670 571 – от понеделник до петък от 9 до 17:30 часа;
    • на горещата телефонна линия 0800 18676 – събота и неделя.