ДРАГОМИР ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ (СДС)ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
  • ПК за връзки с гражданското общество (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: