ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)" 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: