ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНАИЛОВ

Общински съветник от ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Председател)
  • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: