ДИМИТЪР БОРИСОВ АНТОВ

Общински съветник от ПГ "Патриоти за София"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 06.11.1958 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Враца

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Заместник-председател)
  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Клуб на ВМРО - район Надежда, бл. 330, сряда от 18.00 ч.