ДИАНА НИНОВА ТОНОВА

Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Първи и трети вторник от месеца от 16:00 до 18:00 часа,
на адрес: гр. София, ул. "М. Бобатинов", бл. 31 (район "Триадица")