ДИАНА НИНОВА ТОНОВА

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 30.06.1972 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Видин

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Заместник-председател)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всяка първа и последна сряда от месеца; район Триадица, ул. "М. Бобатинов"