БОТЬО ГЕНЧЕВ БОТЕВ

Общински съветник и секретар на ПГ на ГЕРБ /СДС/
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 16.05.1986 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Габрово

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (СУ "Св. Климент Охридски"; Юридически факултет, Специалности "Право" и "Международни отношения")


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2015 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Председател)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Заместник-председател)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки втори и четвърти вторник от 16:00 ч. в кабинета на съветника,
ул. „Московска“ № 33, ет. 2 (с предварително записване на телефон: 02 9377361)