БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

Общински съветник от ПГ "Патриоти за София"

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 03.08.1983 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Бизнес администрация)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по обществен ред и сигурност (Член)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия по финанси и бюджет (Член)
  • Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки петък от 13.00 до 15.00 ч., пл. "Славейков" № 4А, ет. 2