арх. БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИГНАТОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 21.05.1972 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Варна

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)