БОРИС СИЛВЕСТРИЕВ МИЛЧЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
(от май 2021 г.)

 

 


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по финанси и бюджет (Член)
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)