БОНКА СЕРГЕЕВА ВАСИЛЕВА

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (изкуствовед)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • ПК за връзки с гражданското общество (Член)
  • ПК, съгласно Закона за противодействие на корупцията (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: