БЛАГОВЕСТА АТАНАСОВА КЕНАРОВА

Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ)"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

  • Магистър – Технически университет – София ;
  • Допълнителни квалификации – Банки; Финанси

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

27 години опит в една от най-големите банки в Европа на позиция Регионален мениджър за Централна и Източна Европа
с ресор "Контрол, риск, предотвратяване на финансовите измами".


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК, съгласно Закона за противодействие на корупцията (Заместник-председател)
  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по обществен ред и сигурност (Член)
  • ПК за връзки с гражданското общество (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: