НОСИТЕЛИ НА „ЗНАЧКА НА СОФИЯ“
(1991 – 2023 г.)

 

 • Александър Стефанов Янчулев, кмет на София, 1991 г. – 1995 г.

 • Божидар Василев Керемидчиев, заместник кмет на София, 1991 г. – 1995 г.

 • Вилхелм Ботьов Краус, заместник кмет на София, 1992 г.– 1995г.

 • Тодор Крумов Кузманов, заместник кмет на София, 1991 г. – 1995 г.

 • Христо Димов Димов, заместник кмет на София, 1991 г.

 • Стоян Иванов Груйчев, заместник кмет на София, 1991 г.

 • Звездомир Ангелов Запрянов, секретар на Столичната голяма община, 1991 г. – 1995 г.

 • Тодор Крумов Кузманов, общински съветник от СДС, 1991 г.

 • Йорго Иванов Стефанов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Александър Асенов Златарев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Александър Бориславов Милоев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Александър Георгиев Стамболийски, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Александър Димитров Димитров, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Александър Иванов Хаджийски, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Андреас Енгибаров Андреев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Анна Георгиева Янева, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Антоан Димитров Николов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Атанас Ангелов Дюлгеров, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Атанас Панайотов Гиндев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Белин Теохаров Моллов, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Богдана Богданова Младенова, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Борис Любомиров Спасов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Борис Стилянов Дончев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Васил Стоилов Василев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Венета Асенова Тасева, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Виолета Любенова Милевска, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Виржиния Стойнева Кирякова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Владимир Христов Пенков, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Василев Воденичарски, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Георгиев Георгиев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Йорданов Манов, общински съветник от БЗНС „Н. Петков4, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Любенов Хубенов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Наумов Савов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Петров Иванов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Петров Файтонджиев, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Стоянов Василев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Стоянов Данев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Тодоров Панов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Георги Христов Куфов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Гергана Георгиева Групчева-Хаджигеоргиева, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Димитър Калчев Момчилов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Димитър Стоянов Георгиев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Евгени Стефанов Бакарджиев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Елена Паскалева Паскалева, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Елена Тодорова Тотева, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Живко Петров Арнаудов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Иван Георгиев Таушанов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Иван Михайлов Делиев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Иван Стефанов Шишков, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Иво Рашков Арсов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Илия Петров Цонев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Илчо Тодоров Савов, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Кирил Александров Георгиев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Кирил Звезданов Ранев, общински съветник от СДС – център, 1991 г. – 1995 г.

 • Красимир Димитров Арсов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Красимира Ганчева Силгиджиян, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Красимира Иванова Ташева, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Кристиан Станчев Карлиалъков, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Лазар Любомиров Поповски, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Лилия Павлова Радева, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Лъчезар Георгиев Лозанов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Любомир Игнатов Младенов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Мадлен Николова Пенчева-Кирчева, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Манчо Григоров Манев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Мара Димитрова Попович, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Маргарита Димитрова Цветкова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Мария Павлова Цоцоркова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Марта Николова Савова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Милор Петров Михайлов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Недко Тотев Досев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Георгиев Александров, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Исак Грасиани, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Рачев Рачев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Славчев Александров, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Стефанов Яръмлъков, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Павел Симеонов Павлов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Панайот Андреев Бончев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Панайот Стоянов Панайотов, общински съветник от БЗНС (Е), 1991 г. – 1995 г.

 • Пенчо Александров Ненов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Петър Кирилов Станков, председател на Столичния общински съвет, 1991 г. – 1995 г.

 • Петко Горанов Горанов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Петко Петков Георгиев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Пламен Ивов Сергиев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Румяна Кирилова Стоева-Сидерова, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Светозар Йорданов Филипов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Светлана Стефанова Шаренкова, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Светослав Димитров Славов, общински съветник от СДС – либерали, 1991 г. – 1995 г.

 • Симеон Петров Симеонов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Славейко Асенов Божинов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Стефан Венев Василев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Стефан Георгиев Сотиров, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Стефан Рачев Рибаров, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Стилиан Георгиев Донков, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Стоимен Миланов Велев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Стою Стоянов Маев, общински съветник от СДС – център, 1991 г. – 1995 г.

 • Татяна Николова Даскалова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Татяна Славчева Симеонова, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Тодор Борисов Страшимиров, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Тодор Иванов Костадинов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Тодор Иванов Модев, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Тодор Иванов Топалов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Тошко Дойчев Добрев, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Христо Асенов Луков, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Христофор Евтимов Христов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Цветанка Иванова Платиканова, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Цветанка Ненова Ангелова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Юлиян Асенов Генов, общински съветник от БСП, 1991 г. – 1995 г.

 • Николай Иванов Рангелов, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Димитър Георгиев Димитров, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Пенчо Костов Балевски, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Румен Косев Йовчев, общински съветник, 1991 г. – 1995 г.

 • Росица Георгиева Райчева-Митанова, общински съветник от СДС, 1991 г. – 1995 г.

 • Стефан Антонов Софиянски, кмет на София, 1995 г. – 1999 г.

 • Венцеслав Стоянов Николов, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Вилхелм Ботьов Краус, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Ангел Любенов Ахрянов, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Борис Стефанов Спиров, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Димитър Симеонов Рангелов, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Иван Гечев Гечев, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Асен Емилов Дюлгеров, заместник кмет на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Стоян Георгиев Янев, главен архитект на Столична община,1995 г. – 1999 г.

 • Евгени Стефанов Бакарджиев, председател на Столичен общински съвет,1995 г. – 1999 г.

 • Александър Иванов Хаджийски, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Александър Христов Пиндиков, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Андреас Енгибаров Андреев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Антоан Димитров Николов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Валентин Петков Пеев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Георги Иванов Цонков, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Георги Любенов Хубенов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Георги Николов Йотов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Иван Георгиев Таушанов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Кирил Звезданов Ранев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Красимир Димитров Арсов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Красимир Стоянов Пандев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Кристиян Станчев Карталъков, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Лилия Павлова Радева, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Мария Георгиева Харбова, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Мария Иванова Спасова-Стоянова, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Никола Димитров Даскалов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Николай Петров Гацев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Николай Симеонов Николов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Николай Славчев Александров, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Петър Димитров Джорински, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Росица Георгиева Райчева-Митанова, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Светозар Йорданов Филипов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Симеон Николов Спасов, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Тодор Борисов Патриков, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Тодор Димитров Влаев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Христо Петков Дерменджиев, общински съветник от ГОСДС,1995 г. – 1999 г.

 • Величка Иванова Рангелова, общински съветник от БББ,1995 г. – 1999 г.

 • Петър Кирилов Станков, общински съветник от ГОСНС-БЗНС, ДП,1995 г. – 1999 г.

 • Александър Петров Коев, общински съветник от ГОСНС-БЗНС, ДП,1995 г. – 1999 г.

 • Георги Кирилов Георгиев, общински съветник от ГОСНС-БЗНС, ДП,1995 г. – 1999 г.

 • Тошко Дойчев Добрев, общински съветник от ГОСНС-БЗНС, ДП,1995 г. – 1999 г.

 • Тодор Иванов Модев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Александър Георгиев Стамболийски, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Анна Георгиева Янева, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Бойко Александров Маринков, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Величка Атанасова Халилова, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Виктор Пенев Трифонов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Виолета Любенова Милевска, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Гинка Георгиева Чавдарова-Къртакова, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Димитър Колчев Момчилов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Димитър Петров Райчев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Емил Лазаров Удрев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Иван Филипов Ковачев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Любомир Борисов Миланов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Милко Михайлов Константинов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Мирослав Спасов Дачев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Мичо Дочев Райковски, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Найден Николов Манов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Петко Петков Георгиев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Румяна Кирилова Стоева, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Славейко Борисов Гълъбов, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Стефан Венев Василев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Стойко Михалев Пеев, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г..

 • Цветанка Савова Лалова, общински съветник от ГОСДЛ,1995 г. – 1999 г.

 • Ивайло Аспарухов Денчев, общински съветник от от БКП,1995 г. – 1999 г.

 • Елисавета Първанова, майстор на спорта по алпинизъм

 • Оливър Гилмур, английски диригент, Решение № 697 по Протокол № 53 от 2013 г.

 • Трифон Златков Павлов, председател на гражданско сдружение "Епископ Йосип Щросмайер", Решение № 752 по Протокол № 54 от 2013 г.

 • Ксения Стоянова Семизорова, директор на ОДЗ № 7 "Детелина", Решение № 308 по Протокол № 41 от 2014 г.

 • Цеца Георгиева Стоянова, директор на ОДЗ № 2 "Звънче", Решение № 735 по Протокол № 71 от 2014 г.

 • Андон Асенов Андонов, Решение № 855 по Протокол № 73 от 2014 г.

 • Димитър Йосифов, Решение № 125 по Протокол № 77 от 2015 г.

 • Лйерка Алайбег, посланик на Република Хърватия в Република България, Решение № 325 по Протокол № 82 от 2015 г.

 • Илка Василева Зафирова, Решение № 359 по Протокол № 15 от 2016 г.

 • д-р Александър Оскар, Решение № 552 по Протокол № 37 от 2017 г.

 • проф. Захари Първанов Георгиев, Решение № 437 по Протокол № 56 от 2018 г.

 • Рашко Иванов – представител на Националната общност на българите в Хърватия, Решение № 438 по Протокол № 56 от 2018 г.

 • Петър Спиридонов НедевскиРешение № 502 по Протокол № 57 от 2018 г.

 • Н. Пр. Ставрос Августидис, извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България, Решение № 631 по Протокол № 59 от 2018 г.

 • Христо Алексиев – художник, автор на албума „Една като никоя. София в старите пощенски картички и снимки“, Решение № 63 по Протокол № 69 от 2019 г.

 • проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм. Решение № 184 по т. 33 от 2019 г.

 • Фабиен Флори – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Посолството на Франция в България и Директор на Френския културен институт, Решение № 503 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • Пиер Гийме – културен аташе на Франция в България, Решение № 504 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • проф. Николай Жечев – историк, Решение № 513 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • Николай Георгиев – режисьор, Решение № 514 по Протокол № 79 от 2019 г.

 • Красимир Димитров – директор на „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община, Решение № 638 по Протокол № 80 от 2019 г.

 • Анатоли Илиев – деятел в областта на спорта и новатор в спортния мениджмънт, Решение № 586 по Протокол № 38 от 2021 г.

 • д-р Йордан Петров Бочков - заместник-председател на Унгаро-Българската стопанска камари и заместник-председател на Българското национално самоуправление в гр. Кечкемет (Унгария), Решение № 587 по Протокол № 38 от 2021 г.