АСЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Общински съветник от ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"


 


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (магистър)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК за връзки с гражданското общество (Заместник-председател)
  • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • ПК по транспорт и пътна безопасност (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: