проф. АСЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 21.08.1955 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Велико Търново

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Заместник-председател)