проф. АСЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
(от ноември 2019 г. до юни 2021 г.)

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 21.08.1955 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Велико Търново

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС (освободен с Решение № 316 от 10.06.2021 г.):

  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Заместник-председател)