д-р АНТОН ГОСПОДИНОВ КОЙЧЕВ

Общински съветник и заместник-председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/ 
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 27.11.1965 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Бургас

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (медицина)
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по здравеопазване и социална политика (Председател)
  • Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)