АННА ИЛИЕВА СТОЙКОВА

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/


 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 13.09.1965 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Гоце Делчев

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (инженер-химик)
 

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023
 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Заместник-председател)
  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия за децата, младежта и спорта (Член)
     

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всеки втори вторник от месеца от 15:30 до 17:30 ч. в район "Банкя"