АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ

Общински съветник от ПГ "БСП за България"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 05.11.1980 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 - 2015; 2018 - 2019; 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори (Заместник-председател)
  • Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)
  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)