Йоанна Николова Драгнева

Родена е на 23.05.1986 г. в град София.
Висше образование - магистър - музикотерапевт, магистър - ударни инструменти.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Приемно време
Всеки първи вторник от месеца от 17.00 до 18.00 часа в клуб на ПП ГЕРБ - район "Оборище", ул. "Панайот Волов" 7А.