ЯНА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРАНОВА

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 14.09.1979 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
  • ПК за децата, младежта и спорта (Член)