Временна комисия, съгласно решение № 244, протокол № 10 от 17.03.2016 г.

 

Временна комисия за анализ на съществуващите проблеми, свързани с целогодишния достъп до Природен парк "Витоша" на граждани с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения и мерки за решаване на тези проблеми

    Председател: Елен Стойчев Герджиков

    Зам.-председатели: Лорита Георгиева Радева

                                        Иван Велков Велков

    Членове: