Войслав Георгиев Тодоров

Роден е на 08.05.1988 г. в град Русе.
Висше образование със специалност международни отношения.

От групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)".

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки вторник от 13.30 часа в сградата на Столична община.