ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 06.04.1976 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Димитровград

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по финанси и бюджет (Член)
  • ПК по икономика и собственост (Член)
  • ПК по транспорт и туризъм (Член)