Виолета Стаменова Тодорова

Родена е на 07.08.1961 г. в град София.
Висше образование - професионален бакалавър - предучилищна педагогика.

Член на ВМРО - Българско национално движение

Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Член на постоянната комисия за децата, младежта и спорта; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.