Веселин Христов Милев

Роден е на 11.09.1959 г. Висше образование - специалност "Медицина" и "Здравен мениджмънт".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Член на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Всяка втора и четвърта сряда в Столична община от 11.00 часа с предварително записване. Всеки вторник в клуб на ПП ГЕРБ "Красно село" от 17.00 до 19.00 часа.