Венцислав Емилов Мицов

Роден е на 18.04.1971 г. в град Кюстендил.
Висше образование със специалност "Музикална педагогика".

От на политическа партия Глас народен и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Член на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки петък от 11.00 до 13.00 часа на ул. Самоков 28Е, офис 1.