Венетка Методиева Серафимова

Родена е на 27.02.1966 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва като инженер-химик в Химикотехнологичен и Металургичен университет, гр. София.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.
Член на постоянната комисия по
здравеопазване и социална политика.

Приемно време
Всяка втора и четвърта сряда от месеца от 15.00 часа в сградата на Столична община. В сградата на район "Люлин" с предварително записване.