Ваня Лазарова Тагарева

Родена е на 13.06.1985 г. в град София.
Висшето си образование завършва през 2008 г. в УНСС по специалност "Икономика на търговията". Магистър е по "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси". През 2015 г. завършва втора магистратура във Военна академия "Г. С. Раковски" - град София, специалност "Мениджмънт на сигурността и отбраната". От 2014 г. към момента следва докторантура към института за научни изследвания и обучение на докторанти при УНИБИТ по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.
Член на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.

Приемно време
Всеки първи и трети четвъртък на месеца от 16.30 часа в район "Панчарево", ул. "Самоковско шосе" 230. С предварително записване на тел: 0888-535-001.